התכנית

התכנית שלי היא לשרוד מול גלי השנאה המתנפצים על חופי.
מול סערות המלחמה הנושבות בים האביב הערבי.
המציל האמריקאי עזב את החוף והפקיר אותנו לחסדי בריונים,
בעוד את שמי אירופה מאפילה חשרת העבים.
אני מתכנן לשרוד את החורף העולמי, ואת הבריונים
משמאל ומימין המכים באלותיהם בכלי החרסינה העדינים שירשתי מאבותי הקדומים.
אני מתכנן לשרוד ולעבור את התקופה הקשה באופן אישי וגם איתך מדינה,

זו הבטחתי לך מדינה, אנחנו נשרוד ולו יהי מה.